Innsotech

Lò xo khuôn được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.

Lò xo khuôn thường được sử dụng cho các loại khuôn kích thước rất lớn hoặc các loại khuôn làm việc với tải rất nặng. Màu sắc của lò xo khuôn cũng được ký hiệu theo tiêu chuẩn. 

Lò xo khuôn tải siêu nặng được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn tải siêu nặng đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.
Lò xo khuôn tải nặng được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn tải trung bình đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.
Lò xo khuôn tải trung bình được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn tải trung bình đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.
Lò xo khuôn tải nhẹ được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn tải siêu nhẹ đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.
Lò xo khuôn tải siêu nhẹ được sử dụng trong ngành khuôn mẫu, đặc biệt là khuôn dập và khuôn ép nhựa. Innsotech cung cấp lò xo khuôn tải siêu nhẹ đường kính từ 10- 70, chiều dài lò xo từ 10- 300 tùy theo đường kính lò xo.

Thư viện thông tin

Nếu quý khách có thắc mắc, ý kiến phản hồi hay đóng góp xin vui lòng liên hệ hotline 02866848386 hoặc gửi email tới sales@innsotech.com.vn
iclosem
icloseh
close

Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi