Trục công nghiệp

Innsotech cung cấp trục giải pháp trục cho ngành gỗ, ngành giấy và ngành thép. Innsotech cung cấp trục chổi, trục non-woven, trục chịu nhiệt cho các nhà máy thép, trục chổi cho nhà máy gỗ và nhà máy giấy… Innsotech cung cấp trục thép được gia công trong nước và nước ngoài. Innsotech là đối tác chiến lược của Osborn International, thương hiệu Đức với hơn 125 năm kinh nghiệm sản xuất.