Trục công nghiệp

Innsotech cung cấp trục giải pháp trục xử lý bề mặt cho ngành gỗ, ngành giấy và ngành thép. Sản phẩm trục của Innsotech bao gồm trục chổi, trục non-woven, trục chịu nhiệt, trục đánh bóng, trục tạo sớ cho ngành thép, chế biến gỗ, ngành in...Sản phẩm được sản xuất tại Đức và được bảo trì bởi trung tâm gia công nội địa của Innsotech mang lại giải pháp hoàn hảo cho khách hàng.