Giấy nhám vải nhám

Giấy nhám- vải nhám cho tất cả ứng dụng
Nhám kim cương
Innsotech cung cấp nhám kim cương cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Innsotech cung cấp đầy đủ kích thước và hình dáng bao gồm nhám vòng kim cương, nhám đĩa kim cương, nhám tờ kim cương và bánh kim cương.