Boride Engineer Abrasives

Với hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất, Boride Engineer Abrasives đã phát triển và sản xuất đá mài, đá đánh bóng cho đa dạng các ứng dụng dân dụng và công nghiệp. Với mạng lưới bán hàng toàn cầu, Boride cung cấp sản phẩm chất lượng cho hàng ngàn khách hàng trên toàn cầu thông qua hợp tác với đối tác và nhà phân phối.

 

Boride cung cấp khách hàng những lợi ích cốt lõi với:

   Chất lượng sản phẩm cao và ổn định

   Giao hàng đúng hạn và không mắc lỗi

   Cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và kịp thời

 

Boride có hệ thống quản lý chính xác, kiến thức và kinh nghiệm về khoa học vật liệu, năng lực về giải quyết vấn đề là phần rất quan trọng của Boride. Hệ thống chất lượng của Boride tuân thử ISO 9001:2008. Chính sách về chất lượng và giá trị cốt lõi đang dẫn lối cho hệ thống vận hành Boride.

Boride manufacturing facility is ISO 9001:2008 Certified to ensure product quality and consistency.

Nhà máy sản xuất của Boride đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để đảm bảo chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất, Boride Engineer Abrasives đã phát triển và sản xuất đá mài, đá đánh bóng cho đa dạng các ứng dụng dân dụng và công nghiệp. Với mạng lưới bán hàng toàn cầu, Boride cung cấp sản phẩm chất lượng cho hàng ngàn khách hàng trên toàn cầu thông qua hợp tác với đối tác và nhà phân phối.

Nhà cung cấp khác

partner9_1.jpg
partner8_1.jpg
partner6_1.jpg
partner5_1.jpg
partner4_1.jpg
partner3_1.jpg
partner2_3.jpg