Giới thiệu Innsotech

Ngành thép là ngành sản xuất quan trọng, đồng hành cùng với sự phát triển của loài người, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong lịch sử phát triển của nhân loại.

 

Rất nhiều công nghệ sản xuất thép đã được phát minh và sản xuất ra nhiều loại thép với cơ tính đa dạng và đóng vai trò nguyên vật liệu then chốt cho nhiều ngành công nghiệp, dù đã có rất nhiều vật liệu mới được phát triển mạnh mẽ.

Nganh_thep_cuon_01_-_Copy

Sản lượng thép không ngừng tăng lên trong những năm gần đây và nhu cầu thép vẫn tiếp tục tăng. Cùng với quá trình sản xuất, dây chuyền xử lý bề mặt thép là nhu cầu ngày càng cao về yêu cầu nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất.

 

Innsotech cung cấp giải pháp mài trục cán thép, giải pháp làm sạch và hoàn thiện bề mặt tôn, giải pháp trục năng suất cao…