OSG

OSG là nhà sản xuất dụng cụ cắt hàng đầu của Nhật Bản chuyên về sản xuất và kinh doanh mũi taro, dao phay ngón, mũi khoan..Riêng dòng sản phẩm mũi taro và công cụ tạo ren khác, OSG dẫn đầu thế giới về thị phần cung cấp.

 

OSG được thành lập vào năm 1938. Kể từ khi thành lập, OSG tập trung cung cấp sản phẩm với nhiều giá trị phụ thêm bằng cách kết hợp giữa sự phản hồi nhanh chóng những nhu cầu của khách hàng với năng lực sản xuất ở trình độ cao.

OSG là nhà sản xuất dụng cụ cắt hàng đầu của Nhật Bản chuyên về sản xuất và kinh doanh mũi taro, dao phay ngón, mũi khoan..Riêng dòng sản phẩm mũi taro và công cụ tạo ren khác, OSG dẫn đầu thế giới về thị phần cung cấp..

Nhà cung cấp khác

partner9_1.jpg
partner6_1.jpg
partner5_1.jpg
partner4_1.jpg
partner3_1.jpg
partner2_3.jpg
partner1_1.jpg