Đánh bóng và mài bóng chính xác

Giải pháp đánh bóng (polishing) và mài bóng chính xác (lapping) cho ngành gia công khuôn mẫu, ngành cơ khí chính xác, phòng thí nghiệm.... Bột kim cương đáng bóng khuôn (Diamond polishing compound) Bột mài, bột mài bóng (Polishing slurries, lapping slurries..) Đá đánh bóng khuôn, đá đánh bóng, đá mài bén (mold polishing stones, polishing stones, sharpening stones) Đá đánh bóng ceramic fiber Ceraton, Criston dùng để đánh bóng các bề mặt nhỉ, chi tiết, biên dạng phức tạp .......
Chất đánh bóng làm từ hạt mài kim cương
Chất đánh bóng làm từ hạt mài kim cương hay còn gọi là bột đánh bóng kim cương là một dạng hợp chất đánh bóng được sản xuất từ hạt mài kim cương
Giũa kim cương
Giũa kim cương được sử dụng rộng rãi trong ngành gia công cơ khí, đặc biệt là ngành sản xuất khuôn mẫu, kim hoàn, nha khoa...
Giũa khía
Giũa khí đa chủng loại nhập khẩu Đức...