Chổi lấy via và làm sạch bề mặt

Innsotech cung cấp chổi chất lượng cao nhập khẩu trực tiếp từ Đức với chất lượng và hiệu quả sử dụng cao nhất. Phạm vi ứng dụng và yêu cầu về chổi rất đa dạng. Không chỉ yêu cầu làm việc là quan trọng, việc xác định loại máy móc và thiết bị và đặc tính bề mặt của chi tiết cần xử lý cũng rất quan trọng. Để đảm bảo rằng bạn hoàn thành công việc của mình với một bề mặt hoàn hảo, bạn cần chọn lựa dòng chổi với chất lượng tốt nhất. Đối với các ứng dụng làm sạch công nghiệp, có một số dòng chổi điển hình bao gồm chổi cho máy mài góc, chổi cho máy mài khí, chổi cho máy cố định, chổi cho máy đặc chủng và chổi chà tay.
Chổi cho máy mài góc
Bánh cước, chén cước, đĩa cước cho máy mài góc...
Chổi cho máy mài khí
Chổi làm việc ở tốc độ cao cho máy mài khí...
Chổi cho máy khoan tay
Chổi có chuôi thép 6mm cho máy khoan tay...
Chổi cho máy mài cố định
Bánh cước đường kính lớn cho máy cố định
Chổi đánh tay
Tất cả các dòng sản phẩm chổi chà tay cán gỗ và cán nhựa...
Chổi cho máy đặc chủng
Chổi được thiết kế cho máy đánh via đặc biệt...