Chính sách bảo mật thông tin

Innsotech chỉ sử dụng thông tin của khác hàng cho các mục đích được khách hàng cho phép.

Innsotech sẽ không cung cấp thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Mọi thông tin của khách hàng được mã hóa để đảm bảo tuyệt đối an toàn.