7 yếu tố xác định thông số kỹ thuật của đá mài

Nhiều người trong chúng ta đã và đang sử dụng đá mài như một phần của công việc thường xuyên, hàng ngày của mình, nhưng hầu hết chúng ta không biết tại sao lại sử dụng viên đá mài đó rằng mình đã đúng viên đá mài cho công việc mài hiện tại chưa.

Có nhiều loại hạt mài khác nhau, và với nhiều loại kích cỡ hạt mài khác nhau và được kết dính với nhau bằng nhiều chất keo khác nhau. Làm thế nào để chúng ta biết cách chọn thông số đá mài phù hợp?

7_yeu_to_de_chon_da_mai
 

Nó đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Hoạt động mài là một hệ thống, và nói chung, có nhiều phần cần xem xét. Một thành phần quan trọng là đá mài. Để xác định bắt đầu từ đâu, hãy xem xét 7 yếu tố hoạt động sau.

Vật liệu đang được mài

Mức độ yêu cầu của công đoạn mài

Yêu cầu độ bóng bề mặt và độ chính xác kích thước

Vùng tiếp xúc mài

Tốc độ đá mài

Dung dịch làm nguội được sử dụng

Công suất máy mài / trục chính

Bằng cách xem xét từng yếu tố trong số 7 yếu tố này, bạn có thể sẽ giới hạn danh sách đá mài phụ hợp cho công đoạn mài theo yêu cầu.