mũi sửa đá

単石ダイヤモンド ドレッサー
Đầu kim cương với đường kính, chiều dài và profile theo yêu cầu...
多石ダイヤモンド ドレッサー
Đầu kim cương nhiều hạt với đường kính, chiều dài và biên dạng theo yêu cầu khách hàng..