Đá mài dầu

Đá mài dầu là dòng đá mài bén dao cụ truyền thống được sử dụng khá phổ biến. đá mài dầu như tên gọi sẽ sử dụng dầu khi mài. Từ xa xưa, đá mài dầu được làm từ Ozark Novaculite, một dạng silicone quartz được khai thác ở vùng Arkansas được sử dụng để làm dòng đá mài Arkansas tự nhiên rất phổ biến. Đá mài dầu Novaulite tự nhiên không cắt nhanh như đá mài nhân tạo hay đá kim cương nên kéo dài tuổi thọ của dao cụ. Nhờ vào thành phần cấu tạo đặc biệt, đá mài Arkansas có thể đánh bóng bề mặt vì độ sắc, và bề mặt rất mịn. Bởi vì đặc tính này, đá mài Arkansas dùng cho bước mài hoàn thiện sau bước mài bằng đá mài bén India hay Crystolon, hoặc để duy trì cạnh sắc đã được xử lý.

Đá mài Arkansas mềm của Norton là dòng đá mài tự nhiên có độ hạt thô nhất và mật độ thấp nhất. Đá mài Arkansas được sử dụng phổ biến để mài bén hoàn thiện và đánh bóng bề mặt lưỡi dao sau bước mài bén bằng đá mài nhân tạo. 

Đá mài Arkansas cứng của Norton là dòng đá mài có độ hạt mịn nhất và mật độ cao nhất trên thị trường, được sử dụng cho các yêu cầu hoàn thiện bề mặt dao cụ chính xác hết mức có thể, dùng để đánh bóng các loại dao cao siêu mỏng…

Ngược lại với đá mài dầu Novaculite tự nhiên, đá mài dầu Nhôm Oxit là loại đá mài dầu nhân tạo rất phổ biến, tạo bề mặt cạnh sắc lâu bền và bề mặt mịn. So sánh với đá mài dầu Arkansas tự nhiên, đá mài dầu Nhôm Oxit có độ mịn thô hơn. Có thể kết hợp giữa đá mài dầu Arkansas tự nhiên và đá mài dầu Nhôm Oxit để đáp ứng tất cả các độ mịn từ thô cho đến hoàn thiện. Độ cứng của các loại đá mài dầu này được chia thành 3 cấp độ mềm, trung bình và cứng. Và tất các loại độ cứng này đều có màu cam hoặc nâu.

Loại đá mài dầu có khả năng cắt vật liệu nhanh nhất là đá mài dầu làm từ hạt mài Silicon Carbide của dòng đá mài dầu Crystolon. Loại đá mài dầu này là lựa chọn tốt nhất cho các yêu cầu ưu tiên tốc độ mài bén hơn là độ mịn bề mặt cạnh sắc. Quy trình phổ biến thường là sử dụng đá mài dầu Crystolon cho các bước mài phá trước khi sử dụng đá mài dầu India cho bước mài tinh và hoàn thiện bề mặt lưỡi sắc bằng đá mài dầu Arkansas tự nhiên. Đá mài dầu Crystolone cũng được chia thành 3 cấp độ cứng gồm mềm, trung bình, cứng và có màu xám tối.