Cách đếm số vòng lò xo


loxonen

Các vòng lò xo hoạt động là những vòng xoắn làm cho lò xo trở thành lò xo. Để đếm số vòng của lò xo, điều quan trọng là phải hiểu rõ vòng nào là vòng hoạt động và vòng nào không phải. Thuật ngữ hoạt động thường được áp dụng cho bất kỳ phần nào của lò xo lưu trữ và phát ra năng lượng. Trong trường hợp của lò xo nén, phần hoạt động sẽ mở rộng khi lò xo được nén. Tình huống đối lập thường xảy ra với lò xo kéo dài. Hành động của lò xo ly hợp siết chặt trên trục là tình huống điển hình của thay đổi đường kính khi lò xo uốn. Khi thiết kế một lò xo và chỉ định kích thước của nó, rất quan trọng phải đếm đúng số vòng, vì điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của lò xo. Loại đầu lò xo và mài đầu sẽ làm khác biệt trong cách đếm vòng hoạt động.

• Lò xo đầu mở được coi là không có vòng không hoạt động nào.

• Lò xo đầu mở được mài bằng đầu được coi là có khoảng một nửa vòng không hoạt động ở mỗi đầu.

• Lò xo đầu kín hoặc đầu kín và được mài có một vòng không hoạt động ở mỗi đầu.

Tổng số vòng lò xo được đếm từ đầu đến đuôi. Để đếm vòng lò xo, chỉ cần bắt đầu từ một đầu của lò xo, nơi dây đã được cắt, sau đó theo dõi dây xung quanh - mỗi lần bạn đi qua 360 ° thì đó được tính là một vòng đầy (180 ° = 1/2 vòng, 90 ° = 1/4 vòng v.v.).

cach_dem_vong_lo_xo

Lò xo nén được mô tả ở trên có năm vòng (không phải sáu vòng). Cùng phương pháp này cũng áp dụng cho lò xo kéo dài và lò xo uốn.