Polishing material

Full range of premium polishing tools including buffs, solid compound and liquid compound for every industrial application.
Vật liệu đánh bóng
Osborn là một trong số ít các nhà máy của Đức có thể sản xuất tất cả các chủng loại vật liệu đánh bóng
Ứng dụng đánh bóng công nghiệp
Innsotech cung cấp giải pháp đánh bóng công nghiệp bao gồm quy trình đánh bóng thủ công bằng tay, đánh bóng trên máy đánh bóng motor 2 trục, cho đến quy trình đánh bóng
Máy đánh bóng công nghiệp
Innsotech cung cấp các dòng máy đánh bóng và hệ thống đánh bóng tự động công nghiệp