Phân loại và chức năng lanh khí nén

Chức năng của xy lanh khí: Xy lanh khí có nhiệm vụ biến đổi thế năng khí ở áp suất cao thành động năng ở dạng chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động xoay, kẹp… Chính vì xy lanh có thể sinh ra động năng nên được dung để đẩy vậy, kéo vật, nâng – hạ hay giữ vật.

Cũng tuỳ thuộc vào cách thức chuyển động hay hoạt động của chúng mà ta có thể chia ra thành:
1. Xy lanh tịnh tiến: dùng để đẩy vật, kẹp vật hay nâng vật

2. Xy lanh xoay: Biến năng lượng khí nén thành chuyển động xoay. Các ứng dụng thường gặp là xoay 1 cơ cấu để di chyển vật giữa hai bang truyền…

3. Xy lanh kẹp: Có loại kẹp 2 chấu, kẹp góc, kẹp 3 chấu đồng tâm. Dùng trong các ứng dụng để di chuyển vật nhưng k phải theo phương ngang như xy lanh tịnh tiến mà thường kết hợp vs xy lanh xoay hay xy lanh tịnh tiến để di chuyển vật giữa hệ thống bang tải hay ở các độ cao khác nhau.
4. Xy lanh đặc biệt khác: Ngoài các dạng thông thường như trên thì còn có các dạng khác như xy lanh không trục, xy lanh rodless…