Japan sharpening stone

Innsotech là nhà nhập khẩu trực tiếp đá mài King- thương hiệu đá mài lâu đời và nổi tiếng của Nhật. Các dòng đá mài King phổ biến như King Deluxe No. 800, King Deluxe No. 1000, King Deluxe No. 1200, King Deluxe S-1 6000, King Deluxe G-1 8000..